Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Domy i budynki pasywne

Marzymy o własnym domu. Wyobrażamy sobie jak on powinien wyglądać. Zamykamy oczy i widzimy siebie w komfortowym domu, z idealną temperaturą we wszystkich pomieszczeniach przy minimalnych nakładach na ogrzewanie lub chłodzenie.
Poznaj w jaki sposób nasze domy Ci to umożliwią.

Czym są domy i budynki pasywne ?

Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o wyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Żeby to uzyskać, dom taki musi być tak zaprojektowany, aby do ogrzewania potrzebował mniej niż 15 kWh/m² na rok. Domy pasywne są najtańszym rozwiązaniem jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Decydując się na dom pasywny chcemy by po kilku latach, ewentualna nadwyżka kosztów budowy zwróciła się poprzez minimalne koszty ogrzewania.

Z jakich materiałów powstają nasze domy pasywne ?

Aby spełnić standardy domu pasywnego, należy budować z możliwie najlepszych, nowoczesnych materiałów. Dlatego nasze budynki pasywne są wysokiej jakości. Naszym głównym założeniem było zaprojektowanie domu pasywnego z zastosowaniem systemów izolacyjnych, bazujących na płytach styropianowych.
Nasze technologie poprzedzone są latami badań, dających gwarancję jakości budowanych domów pasywnych.

Jakie są koszty utrzymania takiego domu pasywnego ?

Dom pasywny ma zapotrzebowanie na ciepło zredukowane do poziomu poniżej 15 kWh/m² w ciągu roku. Domy tradycyjne mają zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 90-120 kWh/m². Tak mała ilość energii na utrzymanie domu pasywnego może pochodzić z energii cieplnej gruntu lub energii słonecznej.

Według naszych obliczeń, roczne koszty ogrzewania takiego domu powinny plasować się na poziomie 6 zł netto/m².

Budownictwo pasywne – innowacyjne materiały budowlane już dostępne

W bieżącym, 2018 roku, wprowadziliśmy na rynek nowe innowacyjne produkty wykorzystywane przy wznoszeniu budynków niskoenergetycznych, bądź pasywnych nieobarczonych wadami technologii dotychczasowych. Zestaw prefabrykatów (materiałów budowlanych), może być wykorzystywany przez inne podmioty – firmy budowlane – które zdecydują się na nowoczesne budownictwo tj. wznoszenie budynków w technologiach opracowanych przez Spółkę Ekobud.

Oferujemy Państwu 2 zupełnie innowacyjne materiały budowlane będące wynikiem własnej myśli technologicznej opartej na produkcji lekkich materiałów budowlanych (na bazie styropianu i styrobetonu):

1. płyta ścienna szalunku traconego -- CZYTAJ WIĘCEJ
2. blok wielowarstwowy ścienny -- CZYTAJ WIĘCEJ

Są to produkty przełomowe z punktu widzenia branży budownictwa mieszkaniowego, gdyż po raz pierwszy – ogólnie rzecz ujmując – styropian staje się pełnoprawnym materiałem do wznoszenia przegród ściennych, w tym ścian obwodowych budynków. Do tej pory wykorzystywany jest on jedynie jako jedno z rozwiązań dociepleniowych (obok innych materiałów) i stosowany jako „okładzina” materiałów „nośnych” – cegła, beton, itp.

Na oferowane Państwu produkty otrzymaliśmy ochronę własności intelektualnej w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w postaci prawa ochronnego na wzór wspólnotowy *:

1. płyty ścienne szalunku traconego – w dniu 16.01.2017 pod nr 003633676-0001 -- KLIKNIJ
2. bloki konstrukcyjne wielowarstwowe – w dniu 24.09.2016 pod nr 003383660-0001 -- KLIKNIJ

* [O ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej przedsiębiorca może się ubiegać na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Wspólnoty przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.]

Nasze prefabrykaty znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskoenergetycznym, gdyż pozwalają na wznoszenie ścian zewnętrznych budynków pasywnych, tj. ścian o współczynniku przenikania ciepła U(max) mniejszym niż 0,1 W/m2K przy cenie za 1 m² przegrody ściennej = 185 zł; dla porównania ceny materiałów substytucyjnych (np. Porotherm 25 P+w, Silca E24, Leca Blok 24) oscylują w okolicach 235 zł za 1 m² (ceny na koniec 2016 r.; na podstawie: Murator, nr 12/2016 „Ściany na rok 2017”, s. 68-76).
Każdy z oferowanych systemów pozwala na wznoszenie budynków pasywnych, a więc takich, których zapotrzebowanie na ciepło E(UCO) nie przekracza 15 kW/m²/rok. Równocześnie zastosowanie naszych materiałów lekkich pozwala na „uwolnienie formy” budynków pasywnych, które tym samym przestają być podobne do klasycznej „stodoły” – zwarta bryła, prosty dwuspadowy dach, orientacja otworów okiennych względem stron świata itp. Dają one architektowi pole do kreatywności i pozwalają na zastosowanie urozmaiconego kształtowania przestrzeni przegrodami ścian obwodowych.

Nasze nowe produkty można łączyć z innowacyjną technologią energooszczędną „EKOBUD” wprowadzoną w latach wcześniejszych (np. technologia szalunku traconego). W efekcie połączenia technologii powstaje kompleksowe rozwiązanie budynku pasywnego, w którym uzyskane oszczędności na etapie wznoszenia budynku zostają zainwestowane w rozwiązania instalacyjne. Poprzez osiągnięcie optymalnego zestawu cech fizycznych prefabrykatów, bryły budynku i rozwiązań technicznych w procesach technologicznych mogą powstawać budynki mieszkalne, których koszt jest porównywalny do tradycyjnych z rozwiązaniami referencyjnymi (wg WT20013), ale standard odpowiada budynkom pasywnym.

Technologie wdrażane przez Spółkę nie mają odpowiedników w stosowanych dotychczas systemach konstrukcyjnych zarówno w Polsce jak i za granicą. Są to własne rozwiązania technologiczne i stanowią indywidualną wiedzę techniczną firmy w zakresie kształtowania poszczególnych elementów prefabrykowanych i sposobu wznoszenia budynków.

Proponowane przez nas technologie budownictwa pasywnego i energooszczędnego dotyczą realizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych wielokondygnacyjnych. Budynki mogą być podpiwniczone i niepodpiwniczone, wolnostojące lub szeregowe.
Dla każdego realizowanego budynku winien być wykonany projekt budowlany zgodny z wytycznymi i dokumentacją techniczną technologii i uruchomiony proces inwestycyjny dla tzw. „obiektu niepowtarzalnego”.
W przypadku opracowania katalogu budynków typowych, proces inwestycyjny przebiegać może tak, jak w przypadku projektów typowych.

Strop


Strop gęstożebrowy tworzą częściowo prefabrykowane belki żelbetowe oraz styropianowe bloki stropowe umieszczone pomiędzy belkami i spoczywające na nich odpowiednio ukształtowanymi krawędziami. Bloki styropianowe pełnią funkcję pustaków niekonstrukcyjnych zwiększających opory cieplne konstrukcji. Strop uzyskuje zadaną nośność po zalaniu żeber i wypełniających przestrzenie między nimi bloków styropianowych warstwą nadbetonu.

Nasza kształtka styropianowa do wypełniania stropów gęstożebrowych posiada w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej Prawo Ochronne na wzór użytkowy o nr 67087.

Dach


Dach jest przewidziany jako projektowany w konstrukcji drewnianej tradycyjnej z warstwą izolacyjną z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami dachowymi oraz dodatkową warstwą izolacyjną ze styropianu. Wymiary krokwi wynikają z obciążeń zewnętrznych środowiskowych (rodzaj pokrywy dachowej, kąty nachylenia połaci dachowych, przewidywana grubość zalegającej pokrywy śnieżnej w okresie zimowym, itp.). Wysokość konstrukcyjna krokwi decyduje o grubości warstwy wełny mineralnej ułożonej pomiędzy nimi. Pozostała wymagana warstwa izolacji projektowana jest ze styropianu z ryflowaniem na górnej powierzchni tworzącym system wentylacji dachu. Na niej ułożona będzie po zewnętrznej stronie konstrukcji dachowej płyta cementowo-drzazgowa pokryta warstwą wstępnego krycia z papy podkładowej. Na tak wykonany układ mocowane będą warstwy hydroizolacji w postaci dowolnego pokrycia dachówkowego lub papowego.